Publikačná činnosť

Vydávané časopisy

  • Rhe­uma­to­lo­gia
  • Bul­le­tin Ligy pro­ti reuma­tiz­mu na Slovensku

Pripravované publikácie