Reumatologické kongresy s medzinárodnou účasťou

Pop­ri pra­vi­del­ných celo­štát­nych i národ­ných zjaz­doch, kon­fe­ren­ciách a pra­cov­ných dňoch si zaslúži […]

Viac